Celtic Lyrics Corner > Compilations > Gaelic Voices > Fear A Bhata

   
Gaelic Voices Fear A Bhata
   
Credits: Traditional; arranged by Alan Whelan, Gavin Ralston, Niamh Parsons, Dee Moore, Dave Munnelly & Steve Dunford
   
Appears On: Gaelic Voices (compilation)
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Fear A' Bhàta" on Capercaillie's album Get Out
"Fear A Bhata" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside
"Fhir A' Bhàta" on Eilidh Mackenzie's album Eideadh Na Sgeulachd
"Fear A Bhàta" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Fear A' Bhàta" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
   

Lyrics: English Translation:
   
Theid mé suas ar an croc is airde I went up to the highest hill to see
Feach a bhfeic mé an fear a bháta If I could see the man of the boat
An dtig tú anocht nó an dtig tú amarach Will you come tonight or come tomorrow?
No Muna dtig tú idir is trua atá mé If you do not come between, it's sad I'll be
   
Curfá: Chorus (after each verse):
A fhir a bháta is na horó eile Man of the boat and no one else
A fhir a bháta is na horó eile Man of the boat and no one else
A fhir a bháta is na horó eile Man of the boat and no one else
Ceád mile failte gach ait a te tú A hundred thousand welcomes everywhere you go
   
Tá mo chroíse briste bruité My heart is bruised and broken
Is tric na deoir a'ruith o mo shuíle And tears flow from my eyes
An dtig tú inniú nó am bidh me suil leat? Will you come today or will I expect you?
No an druid mé an doras le osna tuirseach? Or will I close the door with a tired sigh?
   
Gheall mo leanann domh gúna den tsioda My love promised me a dress of silk
Gheall é sin, agus breacan riabhach He promised me that and a gray tartan
Fainne óir anns an bhfeicfinn íomha A gold ring where I'd see my reflection
Ach is eagal liom go ndearn sé dearmad But I'm afraid he has forgotten
   
Tá mo croíse ag dul in airde My heart is lifting
Chan don fidleir, chan don clairsoir Not for the tailor or the harper
Ach do Stuirithoir an bhata But for the navigator of the boat
Is muna dtig tú abhaile is trua atá mé If you don't come, I'll be very sad