Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Mar A Tha Mo Chridhe > Puirt

   
Mar A Tha Mo Chridhe Puirt
   
Credits: Arranged by Julie Fowlis, Ross Martin & Iain MacDonald
  a) Siud Mar Chaidh An Cl A Dholaidh
b) Nam Biodh Agam Ghioball Bodaich
c) Gobh Bh' Ann A Hogha Gearraidh
   
Appears On: Mar A Tha Mo Chridhe
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Puirt A Beul" on Rachel Walker's album Fon Reul-Sholus
   

Lyrics: English Translation:
   
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Laigh' a' mhn air ms a' choire The flour lay at the bottom of the pot
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Air na bodaich Ghallda By the old Lowland men
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Laigh' a' mhn air ms a' choire The flour lay at the bottom of the pot
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Air na bodaich Ghallda By the old Lowland men
   
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Seo mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Air Impire na Frainge By the French Emperor
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Seo mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Air Impire na Frainge By the French Emperor
   
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Laigh' a' mhn air ms a' choire The flour lay at the bottom of the pot
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Air na bodaich Ghallda By the old Lowland men
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Laigh' a' mhn air ms a' choire The flour lay at the bottom of the pot
Siud mar chaidh an cl a dholaidh That's how the cabbage was ruined
Air na bodaich Ghallda By the old Lowland men
   
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Seo mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Air Impire na Frainge By the French Emperor
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Seo mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Siud mar chaidh an cl a dhth That's how the cabbage was rendered useless
Air Impire na Frainge By the French Emperor
   
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
'S mur biodh e ghlan nuair a bheirinn s e And if he weren't clean when I removed him
Bhogainn rithist ann e I'd soak him again
   
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn s an allt e And I'd soak him in the stream
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn s an allt e And I'd soak him in the stream
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn s an allt e And I'd soak him in the stream
'S mur biodh e ghlan nuair a bheirinn s e And if he weren't clean when I removed him
Bhogainn rithist ann e I'd soak him again
   
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
Nam biodh agam gioball bodaich If I had a ragged old man
Bhogainn as an allt e I'd soak him in the stream
'S mur biodh e ghlan nuair a bheirinn s e And if he weren't clean when I removed him
Bhogainn rithist ann e I'd soak him again
   
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn s an allt e And I'd soak him in the stream
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn s an allt e And I'd soak him in the stream
Bhogainn e, 's gun togainn e I'd soak him and I'd lift him
'S gun bhogainn s an allt e And I'd soak him in the stream
'S mur biodh e ghlan nuair a bheirinn s e And if he weren't clean when I removed him
Bhogainn rithist ann e I'd soak him again
   
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
   
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
   
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
Gobha bh' ann a Hogha Gearraidh The smith from Hougharry
B' fhoghainteach an sealgair e Was a brave hunter
   
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves
Mharbhadh e na feadagan He would kill the plover
Is leagadh e na calmain And he would slay the doves