Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Karen Matheson > Downriver > O Mhairi's Tu Mo Mhairi

   
Downriver O Mhairi's Tu Mo Mhairi
   
Credits: Traditional; arranged by Donald Shaw, Karen Matheson & Donal Lunny
  a) Riobainean Riomhach
b) O Mhairi's Tu Mo Mhairi
   
Appears On: Downriver
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "O Mhairi 'S Tu Mo Mhairi" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Fhuair Mi Pog
   

Lyrics: English Translation:
   
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta siod air Mairi Silk skirt on Mary
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta siod air Mairi Silk skirt on Mary
   
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
Riobainean riomhach Mairi Gorgeous ribbons, Mary
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
Riobainean riomhach Mairi Gorgeous ribbons, Mary
   
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta siod air Mairi Silk skirt on Mary
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Riobainean riomhach, nighean an fhidleir Gorgeous ribbons, daughter of the fiddler
C˛ta siod air Mairi Silk skirt on Mary
   
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
Riobainean riomhach Mairi Gorgeous ribbons, Mary
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
C˛ta dimitidh, beatagan caileago Skirt of dimity, petticoats of calico
Br˛gan Órda, cle˛ca sgÓrlaid High-heeled shoes, scarlet cloak
Riobainean riomhach Mairi Gorgeous ribbons, Mary
   
O Mhairi 's tu mo Mhairi Oh Mary, you are my Mary
   
SŔist: Chorus (after each verse):
I oireann ˇ ra u I oireann ˇ ra u
I oireann ˇ dhi¨ a I oireann ˇ dhi¨ a
Hi ˛ireann ˇ ra u Hi ˛ireann ˇ ra u
   
'S truagh nach robh sinn air an Óirigh Would that we were in the shieling
   
Le sprÚidh de chrodh bainne With a herd of milk cows
   
Togail Ól de laoigh ghasda Raising a herd of fine calves
   
Togail Ól de laoigh bhoireann A herd of female calves
   
Deanamh ime agus chÓis ann Making butter and cheese there
   
Chunna mi tighinn na fÚidh I saw the deer coming
   
'S iad a' tighinn as am b¨irean Bellowing as they came
   
'S truagh nach robh mi air an c¨laibh I wish I were behind them
   
Le m' ghunna 's le m' adhairc fh¨dair With my gun and my powder horn