Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Alyth McCormack > An Iomall > Tha Mulaidh

   
An Iomall Tha Mulaidh
   
Credits: Traditional; arranged by Alyth McCormack, Jim Sutherland & Davey Trouton
   
Appears On: An Iomall
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Tighinn Air A'mhuir Am Fear A Phosas Mi" on Capercaillie's album NÓdurra
   

Lyrics: English Translation:
   
SŔist: Chorus (after each verse):
Tha m'ulaidh air, tha m'ulaidh cha bhi e ris an ol I like him, I like him, he doesn't drink
Tha m'aighear air, tha m'aighear cha bhi e ris an ol I like him, I like him, he doesn't drink
Meudail air a h-suil, 's air a mhal a th'os a chionn I love his eyebrows and his eyes
Gaol mo chridhe air a ghille gradhan air I love him to bits
   
Theid mi null air an fhadhail ni mi sin I will go over the ford so I will
Thig mi nall air an fhadhail ni mi sinn I will go over the ford so I will
Theid mi null air an fhadhail ni mi gruagach a thaghadh I will go over the ford I will choose the handsome one
Far'n do dh'fhag mi mo roghainn ni mi sin Where I have left my chosen one I will do that
   
Tighinn air a mhuir tha fear a phosas mi Coming on the sea is the man who'll marry me
Tighinn air a mhuir tha fear a phosas mi Coming on the sea is the man who'll marry me
Tighinn air a mhuir tha'n gille buidhe boidheach Coming on the sea is the blond beautiful lad
Bucail air a bhrogan le ordugh o'n Righ A buckle on his shoes, by order of the King
   
Theid mi null air an fhadhail ni mi sin I will go over the ford so I will
Thig mi nall air an fhadhail ni mi sinn I will go over the ford so I will
Theid mi null air an fhadhail ni mi gruagach a thaghadh I will go over the ford I will choose the handsome one
Far'n do dh'fhag mi mo roghainn ni mi sin Where I have left my chosen one I will do that
   
Tighinn air a mhuir tha fear a phosas mi Coming on the sea is the man who'll marry me
Tighinn air a mhuir tha fear a phosas mi Coming on the sea is the man who'll marry me
Tighinn air a mhuir tha'n gille buidhe boidheach Coming on the sea is the blond beautiful lad
Bucail air a bhrogan le ordugh o'n Righ A buckle on his shoes, by order of the King