Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > An e mo chur fodhad?

An e mo chur fodhad?

An e mo chur fodhad, a l¨raich odhair ___
An e mo chur fodhad, bu mhath leat a dhŔanamh? __, do you fancy your chances?
An e mo chur fodhad, a l¨raich odhair ___
An cr˛ nan gobhar bu mhath leat a dhŔanamh? Up at the goatpen, do you fancy your chances?
An e mo chur fodhad, a l¨raich odhair ___
An e mo chur fodhad, bu mhath leat a dhŔanamh? __, do you fancy your chances?
An e mo chur fodhad, a l¨raich odhair ___
An cr˛ nan gobhar bu mhath leat a dhŔanamh? Up at the goatpen, do you fancy your chances?
   
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
An e mo mhilleachd bu mhath leat a dhŔanamh? Would you be the ruin of me, is that what you fancy?
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
Air mullach an fhirich bu mhath leat a dhŔanamh? Up on the moorland, is that what you fancy?
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
An e mo mhilleachd bu mhath leat a dhŔanamh? Would you be the ruin of me, is that what you fancy?
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
Air mullach an fhirich bu mhath leat a dhŔanamh? Up on the moorland, is that what you fancy?

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Cliar's album Grinn Grinn