Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Bi mis' air uisg' an lÚnain duibh

Bi mis' air uisg' an lÚnain duibh

Bi mis' air uisg' an lÚnain duibh
Bi mis' air uisg' an lÚnain
Bi mis' air uisg' an lÚnain duibh
Is bainn' a' chruidh aig Můraig

Bi bainn' a' chruidh aig Můraig dhuibh
Bi bainn' a' chruidh aig Můraig
Bi bainn' a' chruidh aig Můraig dhuibh
'S bi mis' air uisg' an lÚnain

 

 

Recordings:
"Puirt A Beul" on Arthur Cormack's album Nuair Bha Mi “g