Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Bodach beag a l˛inean

Bodach beag a l˛inean

SŔist: Chorus:
Hill agus i¨ll agus fhuair mi ainm Hill and iull and I was given a name
Hill agus i¨ll agus fhuair mi ainm Hill and iull and I was given a name
Hill agus i¨ll agus fhuair mi ainm Hill and iull and I was given a name
Bodach beag a l˛inean a thug iad orm Little old man of the pond, they called me
   
Beiridh mise chuile latha, 's cha bheir a chrodh-laoigh I give birth everyday and the milk cow doesn't
Beiridh mise chuile latha, 's cha bheir a chrodh-laoigh I give birth everyday and the milk cow doesn't
Beiridh mise chuile latha, 's cha bheir a chrodh-laoigh I give birth everyday and the milk cow doesn't
Gheibh sibhs' an t-ugh agamsa 's an stabull laoigh You'll find my eggs in the calf byre
   
Bo-¨, bo-¨, bo-¨, arsa c˙ Ceit bheag Bow, wow, wow, says little Kate's dog
Bo-¨, bo-¨, bo-¨, arsa c˙ Ceit bheag Bow, wow, wow, says little Kate's dog
Bo-¨, bo-¨, bo-¨, arsa c˙ Ceit bheag Bow, wow, wow, says little Kate's dog
S¨ilean is chluasan ann an c¨ Ceit bheag Little Kate's dog has eyes and ears

 

 

Recordings:
"Bodach Beag A Loinean" on Mary Jane Lamond's album Bho Thýr Nan Craobh