Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Calum cr¨bach

Calum cr¨bach

Calum cr¨bach as a' ghleann Lame Malcolm from the glen
Cum thall na caoraich uile Keep all the sheep over there
Calum cr¨bach as a' ghleann Lame Malcolm from the glen
Cum thall na caoraich Keep the sheep over there
Calum cr¨bach as a' ghleann Lame Malcolm from the glen
Cum thall na caoraich uile Keep all the sheep over there
Calum cr¨bach as a' ghleann Lame Malcolm from the glen
Cum thall na caoraich Keep the sheep over there
   
Cum thall, na toir a nall Keep over there, don't take over here
Cum thall na caoraich uile Keep all the sheep over there
Cum thall, na toir a nall Keep over there, don't take over here
Cum thall na caoraich Keep the sheep over there
Cum thall, na toir a nall Keep over there, don't take over here
Cum thall na caoraich uile Keep all the sheep over there
Cum thall, na toir a nall Keep over there, don't take over here
Cum thall na caoraich Keep the sheep over there

 

 

Recordings:
"Piuirt-A-Beul" on Mary Jane Lamond's album Bho Thýr Nan Craobh