Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Hłg oiridh hiridh hairidh

Hłg oiridh hiridh hairidh

Sčist: Chorus:
Hłg oiridh hiridh hairidh Hug oiridh hiridh hairidh
Hłg oiridh Maireabhal Hug oiridh, Maireabhal
Hłg oiridh hiridh hairidh Hug oiridh hiridh hairidh
'S buaidheach na taighean ann Bonnie are the houses there
Hłg oiridh hiridh hairidh Hug oiridh hiridh hairidh
Hłg oiridh Maireabhal Hug oiridh, Maireabhal
Hłg oiridh hiridh hairidh Hug oiridh hiridh hairidh
'S buaidheach na taighean ann Bonnie are the houses there
   
'S brčagha na taighean sglčat Beautiful the slate-roofed houses
'S brčagha na glainneachan Beautiful the glass windows
'S brčagha na taighean sglčat Beautiful the slate-roofed houses
Thog iad ann am Maireabhal They built in Maireabhal
'S brčagha na taighean sglčat Beautiful the slate-roofed houses
'S brčagha na glainneachan Beautiful the glass windows
'S brčagha na taighean sglčat Beautiful the slate-roofed houses
Thog iad ann am Maireabhal They built in Maireabhal
   
Dh'fhaighneachd mi 'm faighinn dram I asked if I could have a dram
Theann iad ri fanaid orm They began to mock me
"Seinnse san taigh ud thall "A hostelry in yonder house
'S cabhraich an crannachain" And froth on churns"
Dh'fhaighneachd mi 'm faighinn dram I asked if I could have a dram
Theann iad ri fanaid orm They began to mock me
"Seinnse san taigh ud thall "A hostelry in yonder house
'S cabhraich an crannachain" And froth on churns"
   
Nģghneagan air an trąigh Girls on the beach
Brąighdeanan iomairt orra Wearing striped shawls
Nģghneagan air an trąigh Girls on the beach
Plątaichean murain orra Wearing plaids of bent-grass
Nģghneagan air an trąigh Girls on the beach
Brąighdeanan iomairt orra Wearing striped shawls
Nģghneagan air an trąigh Girls on the beach
Plątaichean murain orra Wearing plaids of bent-grass

 

 

Recordings:
"Puirt-A-Beul Set" on Julie Fowlis' album Cuilidh