Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Maoileas Mr na Guailne

Maoileas Mr na Guailne

Tha na tr Aonghais The three Anguses
A' togairt dol a shuirighe Are setting off a-courting
Tha na tr Aonghais The three Anguses
A' togairt dol air srid Are taking to the road
Tha na tr Aonghais The three Anguses
A' togairt dol a shuirighe Are setting off a-courting
'S mur a faigh iad duin' aig baile And should they find no one at home
Cumaidh iad gu h-rd They'll keep to the high road
   
Suirighichean, suirighichean Suitors, suitors
Feadh a' bhaile timcheall All around the town
Suirighichean, suirighichean Suitors, suitors
Timcheall an it All around the place
Suirighichean, suirighichean Suitors, suitors
Feadh a' bhaile timcheall All around the town
'S mur a faigh iad duin' aig baile And should they find no one at home
Cumaidh iad gu h-rd They'll keep to the high road

 

 

Recordings:
"Bodach Innse Chr" on Na Seid's album Na Seid