Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > 'N uair bha mi na mo mhaighdinn

'N uair bha mi na mo mhaighdinn

'N uair bha mi na mo mhaighdinn When I was a maiden lass
'Se saighdear bu docha leam I liked the soldier laddie
'N uair bha mi na mo mhaighdinn When I was a maiden lass
'Se saighdear a b'fheārr leam I loved the soldier boy
'N uair bha mi na mo mhaighdinn When I was a maiden lass
'Se saighdear bu docha leam I liked the soldier laddie
'N uair bha mi na mo mhaighdinn When I was a maiden lass
'Se saighdear a b'fheārr leam I loved the soldier boy
   
Fear caol dubh, fear ārd dubh Tall, dark and handsome I like them
Fear caol dubh bu docha leam Dark, slim and handsome I love them
Fear caol dubh, fear ārd dubh Tall, dark and handsome I like them
Fear tana dubh a b'fheārr leam Dark, slim and lithe I adore them
Fear caol dubh, fear ārd dubh Tall, dark and handsome I like them
Fear caol dubh bu docha leam Dark, slim and handsome I love them
Fear caol dubh, fear ārd dubh Tall, dark and handsome I like them
Fear tana dubh a b'fheārr leam Dark, slim and lithe I adore them

 

 

Recordings:
"'N Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn" on Tannas' album Rų-Rā