Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Ruidhleadh mo nighean donn

Ruidhleadh mo nighean donn

Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Sist: Chorus:
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden

 

 

Recordings:
"Puirt A-Beul" on Cliar's album Gun Tmh
"Puirt-A-Beul" Mairi MacInnes on Causeway
"Ruidhleadh" on Anna Murray's album Tr Nithean
"Ruidhleadh" on Shine's album Sugarcane