Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Da thbh air an fharaidh

Da thbh air an fharaidh

Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shos anns a charaidh There's something in the fish-trap
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shos anns a charaidh There's something in the fish-trap
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
   
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shos anns a' charaidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shos anns a' charaidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch

 

 

Recordings:
"Hg Air A' Bhonaid Mhir" on Julie Fowlis' album Cuilidh
"Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside